Najczęstsze błędy podatkowe popełniane przez przedsiębiorców

Polscy przedsiębiorcy, którzy prowadzą własne działalności gospodarcze, mają liczne obowiązki względem państwa. Jednym z nich jest skrupulatne rozliczanie się z fiskusem. Comiesięczne i coroczne zeznania podatkowe są przyczyną wielu stresów. Osoby, które decydują się na samodzielne prowadzenie księgowości, bez znajomości aktualnych i wciąż zmieniających się przepisów prawa, ryzykują pełną odpowiedzialnością karną skarbową, w przypadku złożenia błędnego zeznania PIT. W niniejszym artykule opowiemy o najczęściej popełnianych przez przedsiębiorców błędach podatkowych i grożącej za nie odpowiedzialności.

 

dokumenty podatkowe

Jakie rodzaje błędów podatkowych zdarzają się najczęściej? 

Błędy mogą dotyczyć tak naprawdę każdej rubryki zeznania podatkowego. Jednak najczęściej zdarza się, że przedsiębiorcy popełniają następujące pomyłki:

  • formalne, do których należą: podanie nieaktualnych danych, błędny formularz PIT, niewskazanie NIP-u, błędy w peselu, brak podpisu, braki w obowiązkowych polach, niekompletność zeznania PIT, nieoznaczenie celu złożenia zeznania;
  • merytoryczne, takie jak: podanie za niskiej lub za wysokiej kwoty zobowiązania podatkowego, błędne zaokrąglenie kwot, nieumiejętność rozliczenia ulg podatkowych, wpisanie w zeznanie niewłaściwej liczby załączników, niewykazanie dochodów z zagranicy, nieuprawnione w pewnych przypadkach rozliczanie wspólnie z małżonkiem lub wskazanie małżonka w niewłaściwej kolejności;
  • inne: niedołączenie odpowiednich załączników np. PIT/B, które dotyczą wszystkich przedsiębiorców z zarejestrowaną działalnością gospodarczą.

Powyższe przykłady pokazały, że warto korzystać z usług doświadczonego i kompetentnego biura doradztwa podatkowego, które pomoże uniknąć błędów i związanych z nimi nieprzyjemności.  Jego pracownicy zadbają o poprawność składanych zeznań podatkowych. Poza tym chętnie doradzą przedsiębiorcom, w jaki sposób legalnie zoptymalizować płacone podatki.

 

Jakie są rodzaje odpowiedzialności skarbowej?

Wyróżnia się dwa rodzaje odpowiedzialności: podatkową i karną skarbową. Pierwszy wymieniony typ dotyczy wszystkich podatników i polega na uregulowaniu należności względem państwa. Konsekwencje karne skarbowe dotyczą osoby, która źle wypełniła dokument rozliczenia PIT. W przypadku, kiedy przedsiębiorca oddeleguje to zadanie do biura rachunkowego, wtedy to nie on ponosi omawiane konsekwencje.

 

Jakie konsekwencje grożą przedsiębiorcy za błędnie wypełnione zeznanie PIT?

W zależności od rodzaju i wagi przewinienia organy państwowe nakładają sankcje na obywateli. Państwo surowo karze osoby, które umyślnie i celową wprowadzają je w błąd. Podstawowym aktem prawnym, który reguluje kwestie odpowiedzialności podatkowej jest obowiązujący kodeks karny skarbowy z dnia 10 września 1999 r. z późniejszymi zmianami. Zgodnie z nim, każda pomyłka lub opóźnienie w złożeniu zeznania podatkowego może być podstawą do ukarania osoby składającej PIT. 
Dotkliwość kar jest uzależniona, przede wszystkim od stopnia szkodliwości społecznej czynu. W tym przypadku chodzi o wysokość sumy, należnej państwu z tytułu obowiązujących podatków. Artykuł 53 KKS wyjaśnia różnicę pomiędzy wykroczeniem i przestępstwem skarbowym, za które to poza grzywną grozi także kara ograniczenia lub pozbawienia wolności

Istnieją tak zwane mechanizmy ułaskawiające, do których należą: korekta i czynny żal za popełnione nieświadomie wykroczenie skarbowe. Jeśli przed sprawdzeniem podatnika przez US, on sam zorientuje się, że popełnił błąd w swoim zeznaniu podatkowym, może go jeszcze naprostować, poprzez: złożenie do właściwego US wyjaśniającej deklaracji lub korekty, regulacje wszystkie niedopłat i załączenie prośby o nieukaranie. Takie postępowanie może go uchronić przed konsekwencjami karnymi. 1 stycznia 2020 roku w życie weszła ustawa, dająca początkującym przedsiębiorcom prawo do błędu. Przejawia się ona w łagodnym traktowaniu (pouczeniu) przedsiębiorcy, który po raz pierwszy w ciągu roku od uruchomienia działalności popełnił czyn zagrożony grzywną.

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.